INAUGURACJA KAMPANIA ,,BIAŁEJ WSTĄŻKI” 2015

INAUGURACJA KAMPANIA ,,BIAŁEJ WSTĄŻKI” 2015

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKOPRZEMOCY WOBEC KOBIET

URZĄD MIASTA PRZEMYŚL – 25.11.2015

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach po raz szósty lat jest organizatorem ogólnoświatowej Kampanii „BIAŁA WSTĄŻKA” na terenie miasta Przemyśl oraz Powiatu Przemyskiego.

Tegoroczną Kampanię honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Przemyśl – pan Robert Choma, Starosta Przemyski – pan Jan Pączek oraz Wojewoda Podkarpacki.

Inauguracja tegorocznej Kampanii „Biała Wstążka” odbyła się 25  listopada 2015 r.
w Sali Narad Urzędu Miasta Przemyśl. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta oraz Powiatu Przemyskiego - prezydent Robert Choma oraz wicestarosta Marek Kudła. Sala zgromadziła liczne grono mężczyzn pracujących w urzędzie oraz przedstawicieli mediów.

W trakcie inauguracji Dyrektor i pracownicy Ośrodka przypomnieli ideę i cele ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”. Prezydent Robert Choma podkreślił wagę i znaczenie tej corocznej społecznej inicjatywy dla lokalnej społeczności oraz wzrostu świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy domowej.

Podczas inauguracji młodzież szkolna z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu pod opieką pani pedagog Elżbiety Sawickiej oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu pod opieka pani pedagog Doroty Sabramowicz przypinali mężczyznom zgromadzonym na Sali symbol Kampanii „białą wstążkę” – manifest sprzeciwu wobec przemocy.