Poniżej zamieściliśmy naszym zdaniem interesujące publikacje na różne tematy. Jeśli jesteś autorem ciekawego artykułu i chcesz, aby znalazł się w naszym serwisie zapraszamy do współpracy. Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych:

Czytaj więcej: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Prawa dla ofiar przemocy seksualnej

„Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania." Celem projektu, który jest realizowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2013-2015, jest zwiększenie dostępności informacji o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych, jak również zwiększenie kompetencji odpowiednich służb w tym zakresie.

Czytaj więcej: Prawa dla ofiar przemocy seksualnej

Czym jest Stalking?

Napisał SMS-a, że do mnie przyjdzie. Wtedy zaczęłam się bać Zaczęło się od głuchych telefonów. Zawsze z jednego numeru, kilkadziesiąt połączeń dziennie. Telefon Joanny zaczynał dzwonić rano i kończył... też rano. - Właściwie nie było przerw – wspomina Joanna, ofiara stalkera. Czym jest stalking i jak Joanna poradziła sobie z prześladowcą?

Czytaj więcej: Czym jest Stalking?

Zgłaszanie przemocy domowej

Polskie prawo w sposób jednoznaczny zabrania stosowania przemocy a także wszelkich zachowań podejmowanych na szkodę bliskich osób. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jesteś świadkiem i masz wiedzę, że w jakiejś rodzinie dochodzi do zachowań przemocowych, to prawo stoi po Twojej stronie.

Czytaj więcej: Zgłaszanie przemocy domowej

Pomoc medyczna dla pokrzywdzonych przemocą

Przemoc jest zjawiskiem bardzo złożonym. Przybiera różne formy: ekonomiczną, emocjonalną, seksualną. Jednak najbardziej „nagłośnioną" i medialną formą w świadomości społecznej jest przemoc fizyczna. O jej widocznych skutkach informują kampanie medialne takie jak „Bo zupa była za słona" z 1997 roku, „No Women is Immune to Domestic Violence", projekt fotograficzny Alexsandro Plombo z tego roku.

Czytaj więcej: Pomoc medyczna dla pokrzywdzonych przemocą